۱۳۹۳/۰۵/۲۲ برای اطلاعات بیشتر, ویدیوهای آموزشی

ویدیو: گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

نقش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران چیست؟ ببینید او و دیگر گزارشگران ویژه چه وظایفی دارند.