گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل متحد

??????

حقوق بشر در سازمان ملل, گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل متحد

ترجمه فارسی متن کامل گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

سپتامبر ۲۰۱۵‌- بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، طی گزارشی به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران را تشریح کرد. این گزارش بر اساس قطعنامه ۱۹۰\۶۹ مجمع عمومی تهیه شده است که دبیرکل را موظف به ارائه گزارش به مجمع عمومی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می‌کند. […]

Secretary-General Ban Ki Moon

گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل متحد

گزارش سپتامبر ۲۰۱۳ دبیر کل در رابطه با حقوق بشر در ایران

بر طبق قطعنامه شماره 182/67 مجمع عمومی که در آن از دبیر کل درخواست شده بود در نشست شصت و هشتم گزارشی به این مجمع تحویل دهد، لذا گزارش حاضر تقدیم می‏گردد. این گزارش روال‏ها و شیوه‏های مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس می‏سازد و اطلاعاتی در زمینه پیشرفت‏های حاصله در اجرای قطعنامه، از جمله توصیه‏هایی برای بهبود بخشیدن به اجرای قطعنامه فراهم می‏نماید. مجمع عمومی در قطعنامه 182/67 خود از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست در مورد نگرانی‏های عمده‏ای ‏که در گزارش قبلی دبیر کل (A/67/327) عنوان شده بود به توضیح بپردازد و در ارتباط با چند مورد نگرانی‏هایی که به ویژه ذکر گردیده‏اند‏، به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر، چه با تصویب قوانین و چه در عمل، احترام بگذارد.