قوانين حقوق بشر

حقوق بشر بین الملل تابع یک سری کنوانسیون‌ها و اسناد حقوق بشری است. هنگامی که کنوانسیونی به تصویب کشوری می‌رسد، آن کشور قانوناَ موظف است که به آن حقوق احترام بگذارد و باید مطمئن شود که قوانین ملی‌اش با ترویج و محافظت حقوقی درج شده در این کنوانسیون‌ها مطابقت دارد. کشور ایران پنج تا از نه کانونسیون “اصلی” حقوق بشر را تصویب کرده است. تمام کانونسیون‌ها و اسناد حقوق بشر سازمان ملل در اینجا یافت می‌شوند.

Press conference by The Human Rights Committee on the conclusions of its 104th session which opened on 12 March 2012.

قوانين حقوق بشر

میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی

دول طرف این میثاق با توجه به این که بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یک سان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است ؛ با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی […]

First Phase Digital

قوانين حقوق بشر

کنوانسیون حقوق کودک

مقدمه‌  کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حاضر:  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی و منزلت‌ تمام‌ اعضای خانواده‌ بشری زیربنای آزادی، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،  با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ اعضای سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ […]

First Phase Digital

قوانين حقوق بشر

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسائی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.  با اذعان‌ به‌ اینکه‌ حقوق‌ مذکور فوق‌ ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌. […]

shutterstock_119688610

قوانين حقوق بشر

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت یک معاهده‌ی حقوق بشر بین‌المللی است که قصد در ترویج و حفاظت حقوق و کرامت افراد دارای معلولیت دارد. متن آن در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۵ (۱۳ دسامبر ۲۰۰۶) به تصویب رسید و از دسامبر ۲۰۱۱، ۱۰۷ کشور متعاهد آن هستند;       مقدمه: دولتهای عضو کنوانسیون حاضر، (الف) […]

First Phase Digital

قوانين حقوق بشر

کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی

  دول‌ عاقد این‌ قرارداد:  نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی و تساوی کلیه‌ افراد انسانی و کلیه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند که‌ منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان‌ برای نیل‌ به‌ یکی از هدفهای ملل‌ متحد یعنی توسعه‌ و تشویق‌ احترام‌ جهانی و واقعی به‌ حقوق‌ بشر و […]