مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رسیدگی به امور حقوق بشری، اجتماعی، و مسائل بشر دوستانه را به یکی از شش کمیته‌‌های خود به نام کمیته‌ی سوم محول کرده است. کمیته‌ی سوم چندین مصوبه‌ی غیر الزامی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در ایران را به تصویب رسانده است. در این مصوبات معمولا از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست شده است تا وضعیت حقوق بشر در این کشور را مورد بررسی قرار دهد.
اخیرا کمیته‌ی سوم، قطعنامه‌ای را در ۵ آبان ۱۳۹۰ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۱) تصویب کرد که در آن به همراه درخواست‌های دگر، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا “از این فرصت برای همکاری کامل با گزارشگر ویژه و دیگر مکانیسم‌های حقوق بشر بین‌المللی به طور مثبت استفاده کند که این فرصت شامل دسترسی بی قید و بند گزارشگر ویژه به درون کشور است تا بتواند مآموریت خویش را انجام دهد” و “مصرانه از آن می‌خواهد تا با مکانیسم‌های ویژه همکاری کامل کند که این همکاری شامل تسهیل دیدار آنها از کشور می‌باشد تا آنان بتوانند تحقیقات مستقل و معتبری در خصوص ادعاهای نقض حقوق بشر انجام دهند…”. این قطعنامه توسط ۴۱ کشور تنظیم و با ۸۶  رآی موافق، ۳۲ رآی مخالف، ۵۹ رآی ممتنع و ۱۶ خودداری از شرکت در رآی‌گیری تصویب گردید. 

irlarge-450x300

مجمع عمومی سازمان ملل متحد, گزارش‌های اخیر

پاسخ دولت ایران به گزارش اکتبر ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه

پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران به پیش‌نویس گزارش اکتبر ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پس از ترجمه به فارسی منتشر شد. برای خواندن پاسخ جمهوری اسلامی ایران به زبان فارسی اینجا را کلیک کنید. متن پاسخ‌ها به زبان انگلیسی هم اینجا در دسترس است.

UN Headquaters public domain 2

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه سال ۲۰۰۹ حقوق بشر ایران توسط مجمع عمومی

این قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران در ۲۴ فوریه ۲۰۰۹ صادر شد. این قطعنامه در کمیته سوم در شصت و سومین جلسه مجمع عمومی در نوامبر ۲۰۰۸ با ــ رای موافق، ــ رای مخالف و ــ رای ممتنع تصویب شد. برای دریافت فایل […]

??????

حقوق بشر در سازمان ملل, گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل متحد

ترجمه فارسی متن کامل گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

سپتامبر ۲۰۱۵‌- بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، طی گزارشی به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران را تشریح کرد. این گزارش بر اساس قطعنامه ۱۹۰\۶۹ مجمع عمومی تهیه شده است که دبیرکل را موظف به ارائه گزارش به مجمع عمومی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می‌کند. […]

Secretary-General Ban Ki Moon

گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل متحد

گزارش سپتامبر ۲۰۱۳ دبیر کل در رابطه با حقوق بشر در ایران

بر طبق قطعنامه شماره 182/67 مجمع عمومی که در آن از دبیر کل درخواست شده بود در نشست شصت و هشتم گزارشی به این مجمع تحویل دهد، لذا گزارش حاضر تقدیم می‏گردد. این گزارش روال‏ها و شیوه‏های مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس می‏سازد و اطلاعاتی در زمینه پیشرفت‏های حاصله در اجرای قطعنامه، از جمله توصیه‏هایی برای بهبود بخشیدن به اجرای قطعنامه فراهم می‏نماید. مجمع عمومی در قطعنامه 182/67 خود از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست در مورد نگرانی‏های عمده‏ای ‏که در گزارش قبلی دبیر کل (A/67/327) عنوان شده بود به توضیح بپردازد و در ارتباط با چند مورد نگرانی‏هایی که به ویژه ذکر گردیده‏اند‏، به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر، چه با تصویب قوانین و چه در عمل، احترام بگذارد.

Final Phase Digital

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه سال ۲۰۱۰ حقوق بشر ایران توسط مجمع عمومی

این قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران در ۲۶ مارچ ۲۰۱۰ صادر شد. این قطعنامه در کمیته سوم در شصت و چهارمین جلسه مجمع عمومی در نوامبر ۲۰۰۹ با ــ رای موافق، ــ رای مخالف و ــ رای ممتنع تصویب شد. برای دریافت فایل […]

UN-Headquarters_2137057b

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه سال ۲۰۱۲ حقوق بشر ایران توسط مجمع عمومی

این قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران در ۱۷ فوریه ۲۰۱۲ صادر شد. این قطعنامه در کمیته سوم در شصت و ششمین جلسه مجمع عمومی در نوامبر ۲۰۱۱ با ۸۶ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۵۹ رای ممتنع تصویب شد. برای دریافت فایل […]