۱۳۹۳/۰۵/۲۱ برای اطلاعات بیشتر

ویدیو: حقوق بشر در سازمان ملل

مکانیزم‌های حقوق بشر سازمان ملل چگونه تمامی کشورها از جمله ایران را تشویق به حمایت کردن از حقوق بشر می‌کند؟