گزارش‌های اخیر

irlarge-450x300

مجمع عمومی سازمان ملل متحد, گزارش‌های اخیر

پاسخ دولت ایران به گزارش اکتبر ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه

پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران به پیش‌نویس گزارش اکتبر ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پس از ترجمه به فارسی منتشر شد. برای خواندن پاسخ جمهوری اسلامی ایران به زبان فارسی اینجا را کلیک کنید. متن پاسخ‌ها به زبان انگلیسی هم اینجا در دسترس است.

Screen Shot 2013-10-24 at 11.42.12 AM

کار دکتر شهید, گزارش‌های اخیر

گزارش اکتبر ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران. این گزارش مطابق با قطعنامۀ ۲۱/۲۸ شورای حقوق بشر به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۵  تقدیم شد. ترجمه فارسی این گزارش را بخوانید  (PDF).

Press Conference by Mr. Ahmed Shaheed, Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran.

گزارش‌های اخیر

گزارش اکتبر ۲۰۱۴ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران. این گزارش مطابق با قطعنامۀ ۲۵/۲۴ شورای حقوق بشر به شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۴  تقدیم میشود. ترجمه فارسی این گزارش را بخوانید  (PDF).  

(C) UN Photo / Jean-Marc Ferré

گزارش‌های اخیر

گزارش مارس ۲۰۱۳ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

برای PDF کلیک بکنید شورای حقوق بشر بیست و دومین دوره دستور جلسۀ شمارۀ 10-کمک فنی و ظرفیت سازی A/HRC/22/56 28 فوریه 2013 گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خلاصه: گزارش حاضر سومین گزارشی است که عطف به قطعنامۀ 9/16 شورا به شورای حقوق بشر تقدیم میشود و تحولاتی که […]

Ahmad Shaheed public domain 4

گزارش‌های اخیر

گزارش مارس ۲۰۱۲ گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملل A/HRC/19/66 مجمع عمومی ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ شورای حقوق بشر نشست نوزدهم دستور کار فصل ۴ وضعیت حقوق بشر که نیاز به توجه شورا دارد گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران   خلاصه این گزارش، که اولین گزارشی است که بنابر قطعنامه ۱۶/۹ شورا تنظیم شده است وبه […]