دفتر کمیسیار عالی سازمان ملل برای حقوق بشر

UN Headquaters Geneva public domain 3 copy

حقوق بشر در سازمان ملل, دفتر کمیسیار عالی سازمان ملل برای حقوق بشر

زید: حکم اعدام برای نظریه‌پرداز طب جایگزین موید افزایش هشداردهنده استفاده از مجازات اعدام در ایران است

ژنو (۵ اوت ۲۰۱۵) – کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، زید رعد الحسین، امروز از حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگزار یک جنبش عرفانی و نویسنده و نظریه پرداز طب جایگزین مورد استفاده در ایران و خارج از ایران اظهار نگرانی کرد. آقای طاهری روز شنبه (اول اوت) توسط دادگاه انقلاب به اتهام […]

Spokesperson for the High Commissioner on Human Rights Ravina Shamdasani (c) UN; UN High Commission on Human Rights Navi Pillay, UN Photo, (c) Jean-Marc Ferré

دفتر کمیسیار عالی سازمان ملل برای حقوق بشر

یادداشت‌های نشست خبری در مورد ایران، پاپوآ گینه نو و هائیتی

ما عمیقا در مورد گزارش افزایش اعدام‌ها از ابتدا سال جاری در ایران نگران هستیم. فقط در هفت هفته گدشته، حداقل ۸۰ نفر اعدام شده‌اند. برخی منابع معتبر حاکی از این دارد که این رقم می‌تواند ۹۵ باشد.

اکثریت این اعدام‌ها برای جرم‌های مرتبط با موادمخدر بوده که آستانه‌ «جدی‌ترین جرایم» قوانین بین‌المللی که مجازات اعدام می‌تواند اعمال بشود را دارا نمی‌باشد. همچنین امسال شماری از افراد به صورت مخفی اعدام شدند و حداقل هفت نفر در ملأ عام اعدام شدند.